• 001d_fasade6.jpg
 • 021_Tannleger_oslo_sentrum.jpg
 • 040_Tannlege_Oslo_sentralt.jpg
 • 045_temoor-ilyas-godetenner.jpg
 • 053-Mari-01.jpg

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. HELFO, Helseøkonomiforvaltningen, forvalter regelverket og yter trygderefusjon. Normalt er det tannlegen som gjør denne vurderingen. Be om en vurdering av dine rettigheter. 


Her er listen over diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden:

Kan gi stønad fra folketrygden:

 •   Sjelden medisinsk tilstand
 •   Leppe-kjeve-ganespalte
 •   Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 •   Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
 •   Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 •   Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 •   Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 •   Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 •   Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 •   Hyposalivasjon (munntørrhet)
 •   Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 •   Tannskade ved godkjent yrkesskade
 •   Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 •   Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)
 •   Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)


Du kan lese mer om disse punktene ved å klikke her:
https://helfo.no/takster/regelverk-og-takster-for-tannlege

Hvordan får du stønaden fra tannlegebesøket?

Hos godetenner* har vi avtale om direkte oppgjør med HELFO. Da slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden.

Behandling hos tannlege med direkte oppgjørsavtale foregår slik:

 •   Du skal ikke sende inn noe til HELFO
 •   Stønad etter fastsatte takster fra folketrygden utbetales direkte til den som behandler deg
 •   Regningen du får gjelder det du skal betale selv

Vær oppmerksom på at tannlegens pris kan være høyere enn folketrygdens takster. 

Gode råd om refusjon av tannlegebehandling

Merk deg også følgende:

 •   Regning som ikke er spesifisert etter folketrygdens takster og regler, er ikke tilstrekkelig stønadsgrunnlag
 •   Uttalelser fra fastlege, sykehus etc. skal eventuelt leveres til tannlegen
 •   Søknad om forhåndsgodkjenning er bortfalt
 •   Kvittering for skattefradrag sendes ligningskontoret. Denne ordningen bortfalt fra og med inntektsåret 2012
 •   Søknad om sosial bistand sendes til NAV lokalt/sosialkontoret
 •   Erklæring/melding om yrkesskade sendes til NAV lokalt
 •   Krav om reiseutgifter - se www.pasientreiser.no eller ring telefonnummer 915 05 515

Hva hører inn under frikort egenandelstak 2?

Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for Frikort egenandelstak 2. Dette går automatisk via tannlegen. Det er altså ikke nødvendig å gjøre noe selv her.

Du kan også ringe 23 32 70 00 

 

C J Hambros plass 7
0164 OSLO

Telefon: 22 20 43 81
Tjenester
Undersøkelse
Mistet fylling
Hjelp mot tanngnissing